Välkommen till Dala Bygg & Betongteknik AB

Vi erbjuder konsulttjänster (byggledning, projektledning, specialiserad inom broreparationer, bygg- och anläggningsentreprenad), väg- och broräckesmontage, försäljning av väg- och broräcken, bullerplank i såväl trä som plast både till försäljning och montage. Alla tänkbara trä- och betongarbeten. Även uthyrning av personal med yrkesbevis/förarbevis i de flesta yrkeskategorier inom områdena trä, betong, mark, maskinister.

Utförandeentreprenad VO Västanvik, Norrtälje. Beställare Norrtälje Kommun, kontraktssumma 98 milj
Utförandeentreprenad Ställverk Jakobsberg. Beställare ABB
Broreparation Fugdån. Beställare Vägförening
Broreparation Bro över Dalälven Avesta. Beställare Trafikverket, kontraktssumma ca 10,4 milj
Anpassning av broar till Bk4 Dalarna/Gävleborg. Beställare Trafikverket, kontraktssumma ca 22 milj
Ställverk M60 Lindan. Beställare Dala Energi AB
VägräckesentreprenaderBroreparationer E18 Norrtälje-Kapellskär. Beställare NCC
Dammutskov Gopdammen. Beställare Grytnäs Gräv AB
Pumpstation Idre. Beställare Himmelfjäll/Grytnäs Projekt AB
Ställverk Himmelfjäll, Idre, Beställare Jordkullen AB
Totalentreprenad Ställverk, Södra Nibble. Beställare ABB
Broreparationer Dalarnas Län. Beställare Skanska
Utbyggnad SSAB Byggnad 418. Beställare SSAB
100 Uppåt-37 nya busshållsplatser inkl sidoområdesåtgärder. Beställare Trafikverket
Tillgänglighetsanpassning Busshållsplatser Österåker och Norrtälje Kommuner. Beställare Trafikverket.