Välkommen till Dala Bygg & Betongteknik AB

Vi erbjuder konsulttjänster (byggledning, projektledning, specialiserad inom broreparationer, bygg- och anläggningsentreprenad), väg- och broräckesmontage, försäljning av väg- och broräcken, bullerplank i såväl trä som plast både till försäljning och montage. Alla tänkbara trä- och betongarbeten. Även uthyrning av personal med yrkesbevis/förarbevis i de flesta yrkeskategorier inom områdena trä, betong, mark, maskinister.

Byggentreprenad nytt P-Hus Västerås. Mark- och betongentreprenad. Beställare Sveab Anläggning AB
100 Uppåt - 37 nya busshållsplatser inkl sidoområdesåtgärder. Kontraktssumma ca 23,5 milj. Beställare Trafikverket
Broreparationer E18 Norrtälje-Kapellskär. Beställare NCC
Totalentreprenad Ställverk Södra Nibble. Beställare ABB
Fiber-kassun Bjursås-Tallbo. Beställare Skanska Sverige AB
Dammutskov Gopdammen. Beställare Grytnäs Gräv AB
Rörbro Davidshyttan. Beställare Vägförening
Broreparationer W Län. Beställare Skanska Sverige AB
Pumpstation Idre. Beställare Himmelfjäll/Grytnäs Projekt AB
Byggentreprenad ny entré Huddinge Sjukhus. Entreprenadsumma ca 75 milj. Beställare Sveab Anläggning AB
ATK-platser, Dalarnas och Gävleborgs län. Beställare: Peab Anläggning AB
Broreparationsentreprenad (totalentreprenad) betong. Beställare Vägförening
Vägräckesentreprenader Do Nås, Beställare Peab Anläggning AB
Vägräckesentreprenader Do Malung, Beställare Svevia
Vägräckesentreprenader, Beställare Vägföreningar
Bro- och vägräckesreparationer Do Sveg, Beställare Peab Anläggning AB
Nybyggnad Bro i Torsång, Borlänge, beställare Skanska