Välkommen till Dala Bygg & Betongteknik AB

Vi erbjuder konsulttjänster (byggledning, projektledning, specialiserad inom broreparationer, bygg- och anläggningsentreprenad), väg- och broräckesmontage, försäljning av väg- och broräcken, bullerplank i såväl trä som plast både till försäljning och montage. Alla tänkbara trä- och betongarbeten. Även uthyrning av personal med yrkesbevis/förarbevis i de flesta yrkeskategorier inom områdena trä, betong, mark, maskinister.

Utförandeentreprenad VO Västanvik, Norrtälje. Beställare Norrtälje Kommun, kontraktsumma 98 milj.
Utförandeentreprenad Ställverk Jakobsberg. Beställare ABB
Tillgänglighetsanpassning Busshållsplatser Österåker och Norrtälje Kommuner, Beställare Trafikverket Kontraktssumma ca 17 milj
VägräckesentreprenaderByggentreprenad Ny Entré Huddinge Sjukhus. Beställare Sveab Anläggning AB
Nybyggnad Bro i Torsång, Borlänge, beställare Skanska
Broreparationer E18 Norrtälje-Kapellskär. Beställare NCC
Fiberkassun Bjursås-Tallbo. Beställare Skanska
Dammutskov Gopdammen. Beställare Grytnäs Gräv AB
Pumpstation Idre. Beställare Himmelfjäll/Grytnäs AB
Ställverk Himmelfjäll, Idre, Beställare Jordkullen AB
Totalentreprenad Ställverk, Södra Nibble. Beställare ABB
Broreparationer Dalarnas Län. Beställare Trafikverket
Utbyggnad SSAB Byggnad 418. Beställare SSAB
100 Uppåt-37 nya busshållsplatser inkl sidoområdesåtgärder. Beställare Trafikverket
Vägräckesentreprenader,