Välkommen till Dala Bygg & Betongteknik AB

Vi erbjuder konsulttjänster (byggledning, projektledning, specialiserad inom broreparationer, bygg- och anläggningsentreprenad), väg- och broräckesmontage, försäljning av väg- och broräcken, bullerplank i såväl trä som plast både till försäljning och montage. Alla tänkbara trä- och betongarbeten. Även uthyrning av personal med yrkesbevis/förarbevis i de flesta yrkeskategorier inom områdena trä, betong, mark, maskinister.

Byggentreprenad nytt P-Hus Västerås. Mark- och betongentreprenad. Beställare Sveab Anläggning AB
100 Uppåt - 37 nya busshållsplatser inkl sidoområdesåtgärder. Kontraktssumma ca 23,5 milj. Beställare Trafikverket
Totalentreprenad Ställverk Södra Nibble. Beställare ABB
Broreparationer W Län. Beställare Skanska Sverige AB
Bro- och vägräckesreparationer Do Sveg, Beställare Peab Anläggning AB
Tillgänglighetsanpassning Busshållsplatser Österåker och Norrtälje Kommun, Beställare Trafikverket Kontraktssumma 17 milj
Faunabro över väg 51 Pålsboda, Beställare NCC
Integrerat Brounderhåll Västmanland, Beställare Skanska Industrial Solutions AB
Broreparation över Ornäsvägen, Beställare Skanska Industrial Solutions ABByggentreprenad ny entré Huddinge Sjukhus. Entreprenadsumma ca 75 milj. Beställare Sveab Anläggning AB
ATK-platser, Dalarnas och Gävleborgs län. Beställare: Peab Anläggning AB
Broreparationsentreprenad (totalentreprenad) betong. Beställare Vägförening
Vägräckesentreprenader Do Nås, Beställare Peab Anläggning AB
Vägräckesentreprenader Do Malung, Beställare Svevia
Vägräckesentreprenader, Beställare Vägföreningar
Nybyggnad Bro i Torsång, Borlänge, beställare Skanska Broreparationer E18 Norrtälje-Kapellskär. Beställare NCC
Fiber-kassun Bjursås-Tallbo. Beställare Skanska Sverige AB
Dammutskov Gopdammen. Beställare Grytnäs Gräv AB
Rörbro Davidshyttan. Beställare Vägförening
Pumpstation Idre. Beställare Himmelfjäll/Grytnäs Projekt AB
Ställverk Himmelfjäll, Idre, Beställare Jordkullen AB